Přeshraniční spolupráce v politickém programu na spolkové úrovni

Političtí představitelé regionu byli velmi potěšeni návštěvou státní tajemnice Juliane Seifertové ze Spolkového ministerstva vnitra a vnitřních záležitostí(BMI).

S cílem podporovat a propagovat přeshraniční regionální spolupráci ve všech německých příhraničních regionech je již delší dobu navázán kontakt s příslušným oddělením v Berlíně.

Koaliční smlouva totiž předpokládá zvýšenou podporu přeshraniční spolupráce a plánuje se zavedení příhraničních kautů, regionálních rad a experimentálních klausulí.

Nyní si odpovědní pracovníci spolkového ministerstva vnitra mohli udělat obrázek o situaci na místě a zahájit přímou výměnu názorů se zástupci regionu tří zemí.

Ujasnili si aktuální výzvy v příhraničním regionu, od otázek infrastruktury, mobility, demografických změn, spolupráce v oblasti hospodářství a cestovního ruchu až po práci záchranných služeb a situaci v oblasti zdravotní péče.

"Potřebujeme dlouhodobé a strategické plánování pro příhraniční oblast," shrnul okresní rada Gruber. Všichni se shodují na tom, že příhraniční oblast se musí stát propojeným územím a že k dosažení tohoto cíle je zapotřebí úsilí na všech úrovních.

V polovině listopadu se na hranici s Nizozemskem uskuteční setkání zástupců všech německých příhraničních oblastí, na kterém budou společně diskutovány konkrétní kroky k realizaci.