SPOLEČNĚ. DÁLE. RŮST
SPOLEČNĚ. DÁLE. RŮST

Euregio3

To jsme my EUROREGIONY v regionu tří zemí Německo – Rakousko – Česká republika. Jako silný partner se zasazujeme o rozvoj našeho regionu v srdci Evropy. Konzultujeme, doprovázíme a podporujeme přeshraniční a evropské projekty, které jsou zároveň lokálními projekty a dále rozvíjejí náš region.


Das Euregio-Gebiet

O Nás

Jako silný partner se zasazujeme o rozvoj našeho regionu v srdci Evropy. Projednáváme, doprovázíme a podporujeme přeshraniční a evropské projekty, které jsou zároveň lokálními projekty a dále rozvíjejí náš region.

Podílíme se na formování aktivní politiky pohraničních oblastí a stavíme přitom na síti angažovaných lidí a organizací.

Jako společný region tří zemí sázíme na všech úrovních – komunální, občanské , turistické, ekonomické, kulturní, sociální a mentální - na přeshraniční, vysoce kvalitní a dopadově orientovaný přístup.

SPOLEČNĚ.DÁLE.RŮST
Icon Euregio Österreich

EUREGIO Mühlviertel

Umriss AT

EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald /Regionalmanagement Mühlviertel e.V. je regionálním centrem pro regionální rozvoj v Mühlviertel a podporuje komunální spolupráci přes státní hranice a regionální ukotvení evropské myšlenky

EUREGIO Mühlviertel

Icon Euregio Tschechien

EUREGIO Šumava

Umriss

Euroregion Šumava-jihozápadní Čechy je Vaším kontaktním partnerem pro přeshraniční regionální rozvoj Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z.s. je spolek měst , obcí a dalších istitucí z okresů Domažlice, Klatovy, Prachatice, Strakonice, Český Krumlov. Vznikl roku 1993 v Českém Krumlově.

EUREGIO Šumava

Icon Euregio Bayern

EUREGIO Bay. Wald

Umriss

EUREGIO Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn e.V. se sídlem v Domu Evropy ve Freyungu sdružuje komunální a občanské společnosti z Dolního Bavorska a jižní Horní Falce a je prvním kontaktním místem a síťovacím partnerem pro všechny přeshraniční a evropské záležitosti.

EUREGIO Bayern


Idee, úkoly, cíle

Srůstání regionu tří zemí

Historie vzniku EUROREGIONU

Díky geopolitickým změnám ve střední a východní Evropě se na začátku 90. let dostala přeshraniční spolupráce do středu zájmu. Angažovaní politici z Horního Rakouska, Bavorska a Šumavy se nechali inspirovat modelem euregionální spolupráce, se kterým se seznámili na německo-holandské hranici a přenesli jej do společného regionu tří zemí v hraniční oblasti Dolního Bavorska, jižní Horní Falci, Šumavy a Horního Rakouska.

Dne 20. září 1993 podepsali Dr. Christoph Leitl (Horní Rakousko), Zemský radní Ingo Weiß (Dolní Bavorsko) a Ing. Jan Vrána (Šumava)v Českém Krumlově zakládací listinu trilaterálního komunálního spolku EUROREGION Bavorský les-Šumava.

Dnes představuje EUROREGION přeshraniční seskupení měst, obcí, okresů a spolků/sdružení v bavorsko-česko-hornorakouském hraničním regionu. Oblast EUROREGIONU zaujímá plochu o cca 16.000 km2 s celkem 350 městy a obcemi, v nichž žije 1,3 milionů lidí.

Mezi hlavní cíle EUROREGIONU patří podpora přeshraniční spolupráce a regionální zakotvení evropské myšlenky: vzájemného setkávání, odbourávání předsudků a učení se vzájemnému porozumění.

Stěžejním úkolem EUROREGIONU je iniciování, realizace a podpora přeshraničních procesů regionálního rozvoje a aktivit.

EUREGION je již téměř 30 let formováno vizí dalšího rozvoje společného regionu, posilování konkurenceschopnosti venkovského prostoru a posilování odvahy překonávat mentální hranice a hledat nové možnosti řešení.

EUREGIO má pro své členy řadu služeb od svého založení neustále rozšiřován a stal se jedním Kompetenční centrum a regionální centrum pro společné stát se regionálním rozvojem.

EUROREGION rozšiřoval pro své členy průběžně od svého založení spektrum činností a stal se kompetenčním střediskem a regionální platformou pro společný regionální rozvoj.

Nejdůležitější úkoly EUROREGIONU jsou:
  • přeshraniční koordinace, plánování a rozvoj v komunálních, občanských , turistických, hospodářských, kulturních a sociálních tématických oblastech společného zájmu
  • zastupování regionálních zájmů a témat
  • kontaktní místo pro přeshraniční projekty mezi Bavorskem, Českem a Rakouskem
  • iniciování udržitelných, inovativních projektů v oblasti regionální a hospodářské politiky, posílení regionální atraktivity a konkurenceschopnosti a zvyšování životní kvality v regionu
  • podpora regionálních projektů při plánování, koordinaci a realizaci důležitých přeshraničních opatření
  • poradenství ohledně získávání národních a evropských dotací (na úrovni EU, státu, spolkových zemí resp. krajů)
  • zastoupení hraničního regionu na evropské úrovni v Pracovním sdružení Evropských příhraničních regionů (AGEG)
  • informace pro občany k relevantním tématům Evropské unie

V roce 2022 EUREGIONY v regionu tří zemí posílí svou společnou identitu a ve společném procesu vyvíjí novou image s novým logem (EUREGIO3) a sloganem SPOLEČNĚ. DÁLE. RŮST.

To představuje společný rozvoj a soužití zemí, které se stále více sbližují a srůstají.

V roce 2023 se zaměříme na 30. výročí EUREGIO3 – dobrý důvod k ohlédnutí s hrdostí na to, čeho bylo dosaženo a s chutí do práce se společně postavit tématům budoucnosti.

 

Přes 350 členů Více než 30 let přeshraniční spolupráce
1 společný region

Euregio Logo weiß

Kontakt

Gabriele Lackner-Strauss

Gabriele Lackner-Strauss

Předsedkyně

+43 660 3217507
at@euregio3.org

Libor Picka

Předseda

+420 736 540 488
cz@euregio3.org

Sebastian Gruber

Sebastian Gruber

Okresní zemský rada und 1. předseda

+49 (0)8551 321-9710
de@euregio3.org


Österreichische Flagge
Euregio Logo AT

EUREGIO Mühlviertel
Industriestraße 6
AT-4240 Freistadt

Tel. +43 660 3217507
at@euregio3.org

Czech Flag
Euregio Logo CZ

Euroregion Šumava
Nám. Míru 63/I
CZ-339 01 Klatovy

Tel. +42 4726 1102
cz@euregio3.org

Deutsche Flagge
Euregio Logo DE

EUREGIO Bayerischer Wald
Kolpingstraße 1
D-94078 Freyung

Tel. +49 (0)8551 321-9710
de@euregio3.org