Posilování a propojování sousedních regionů

První návštěva generální konzulky ČR JUDr. Ivany Červenkové v Evropském domě

"Velká čest a potěšení pro Evropský dům a všechny politické úrovně v Dolním Bavorsku až po Landshut" - takto přivítal okresní zemský rada a předseda EUREGIO Sebastian Gruber ve Freyungu generální konzulku ČR JUDr. Ivanu Červenkovou. Během své její první návštěvy v Evropském domě si generální konzulka vyměnila názory se zástupci EUREGIO Bavorský les - Šumava - Dolní Inn, Evropského regionu Dunaj-Vltava a s okresem a vládou Dolního Bavorska.

Generální konzulka JUDr. Červenková, která sama pochází z jižních Čech, má velký zájem na přeshraniční spolupráci mezi sousedními regiony. Společně byly projednány aktuální bavorsko-české projekty a možnosti dalšího prohloubení spolupráce mezi Dolním Bavorskem a jižními Čechami.

Zástupci EUREGIO a Dolního Bavorska dali jasně najevo, že existuje pevná vůle a přání dále rozšiřovat a prohlubovat spolupráci.

Zejména v průběhu koronavirové pandemie se ukázalo, že je ještě stále příliš uvažováno   na národní úrovni a že by bylo zapotřebí institucionalizovaných struktur spolupráce na úrovni odpovědných institucí.

Například  zdravotnické orgány musí  v rámci svých úřadů  rozvíjet silnější výměnu informací.

Společná vůle ke spolupráci stále příliš často naráží na institucionální limity, řekl prezident okresu Rainer Haselbeck. Rozdíly v politických strukturách obou zemí by se neměly podceňovat. O to důležitější je osobní angažovanost všech účastníků a konkrétní dohody týkající se projektu.

Generální konzulka Dr. Červenková potvrdila svůj záměr zintenzivnit úsilí o další prohloubení a institucionalizaci přeshraniční spolupráce mezi všemi českými a bavorskými subjekty.

Okresní prezident Dr. Olaf Heinrich poděkoval generální konzulce Dr. Červenkové za velkou podporu společného úsilí a za zprostředkování setkání politických představitelů obou regionů.

 


Společně posunout dopředu vytváření sítí: Prezident okresu Dr. Olaf Heinrich (zleva), generální konzulka JUDr. Ivana Červenková, okresní zemský rada a předseda EUREGIO Sebastian Gruber, prezident okresu Rainer Haselbeck a jednatelé EUREGIO Dana Biskup a Kaspar Sammer během první návštěvy generálního konzula v Europském domě ve Freyungu.
Společně posunout dopředu vytváření sítí: Prezident okresu Dr. Olaf Heinrich (zleva), generální konzulka JUDr. Ivana Červenková, okresní zemský rada a předseda EUREGIO Sebastian Gruber, prezident okresu Rainer Haselbeck a jednatelé EUREGIO Dana Biskup a Kaspar Sammer během první návštěvy generálního konzula v Europském domě ve Freyungu.