Achtung Grenze / Pozor Hranice

Vychází nový dvojjazyčný časopis "Zpravodaj z tří zemí". Vychází dvakrát ročně a přináší přehled o spolupráci v regionu tří zemí, vybraných projektech a tématech přeshraničního územního rozvoje. Rádi bychom upozornili zejména na nové období financování programu INTERREG a na kompas financování uprostřed časopisu.

Hlavní téma tohoto čísla časopisu Zpravodaj z tří zemí je zcela dvojznačné: hranice rozdělují, a tím vytvářejí identitu, přehlednost a odpovědnost. Překračování hranic v pozitivním slova smyslu znamená opustit vlastní komfortní zónu, podívat se dál než za vlastní nos a v případě našeho regionu tří zemí získat nové zkušenosti díky rozdílům v jazyce, životní kultuře, ale také v politických procesech. Při přeshraniční spolupráci je důležité mít tyto dva rozměry na paměti, a tím omezit negativní účinky hranic. K tomu má přispět i tento časopis pro tři země.
Tištěnou verzi si můžete zdarma objednat e-mailem (info@euregio3.org) a je zdarma k dispozici v kancelářích EUREGIO ve Freyungu, Freistadtu a Běšiny.

Klikněte zde pro online verzi.


Titelbild Dreiländer-Brückenschlag