2. zasedání Monitorovacího výboru INTERREG Bavorsko – Česko

Ve dnech 29. a 30. března 2023 v Bad Griesbach zasedal Monitorovací výbor Programu INTERREG Bavorsko – Česko v programovém období 2021-2027 podruhé. Na toho zasedání již byly předloženy první projekty v novém programovém období.

Monitorovacímu výboru bylo předloženo celkem 27 projektových žádostí k projednání a dvě projektové žádosti pro informaci. Jeden projekt byl před zasedáním stažen. Celkem bylo možné naplánovat 20 projektů ve výši 23,3 mil. eur prostředků EFRR. Mezi těmito projekty bylo také 5 projektů tzv. Správce Fondu malých projektů. Velmi nás těší, že se EUREGIO opět stalo manažerem Fondu malých projektů. K dispozici má celkem téměř 6 milionů eur na malé projekty v oblasti kultury a cestovního ruchu a také setkávání (people to people).

Pro projekty, které budou předloženy na 3. zasedání, bylo přijato usnesení týkající se ukazatelů výstupů v prioritě 1 a doporučení týkající se ukazatelů výstupů v prioritě 2. V prioritě 1 se mohou o dotaci ucházet projekty, které přispívají k typu aktivit 2 (přenos znalostí a technologií). Potenciální projekty musí významně přispívat k ukazatelům výstupu O.01 (podpořené podniky) a O.02 (podniky s nefinanční podporou). K ostatním ukazatelům výstupu v prioritě 1 mohou předkládané projekty rovněž přispívat. V prioritě 2 se hledají zejména projekty, které přispívají k přizpůsobení se změně klimatu a k ochraně životního prostředí prostřednictvím realizace pilotní aktivity. Projekty by měly pokud možno přispívat k ukazatelům výstupu O.05 (Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu),O.07 (Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu) a O.08 (Rozloha lokalit náležejících do sítě Natura 2000, na něž se vztahují ochranná a rekultivační opatření). K ostatním ukazatelům výstupu v prioritě 2 mohou předkládané projekty rovněž přispívat.